ACASADESPRE MINEFINE ARTGRAPHIC DESIGNGALERIE CONTACT
Viziune 1 - 1987.jpg
Ex.pers.P.Veres - Lugoj '86, Anca Vasiliu-A
Suntem cu lucrările lui Pavel Vereș, în fața unei așteptări; 
o îndelungă și meticuloasă lucrare a atenției și a răbdării, 
o antrenare în starea de veghe a privirii, o neîncetată încer-care de echilibru în raportul cugetului cu lumea ochiului, o odihnă lucidă și activă pe lucrurile pământului în căutarea întregului rotund al lumii. Lucrările lui sunt urmele combus-
tiei acestei aparent liniștite așteptări.
El știe că lumea materiei este vălul frumos colorat al aparențelor înșelătoare, dar ochiul său nu e încă descum-
pănit de conștientizarea mirajului pe care i-l dau frumusețile trecătoare ale lumii. El știe, totodată că și în lucruri câte o 
idee "își face încercarea" și că în parte poți regăsi întregul indivizibil al lumii dacă stii să vezi chipul adevărat al lucru-
rilor, fiind mereu tu însuți o ființă întreagă.
Anca Vasiliu, 1986
Viziune I, 1987
Viziune 2 - 1987.jpg
Viziune II, 1987
robert șerban
expoziții
premii
bibliografie
anca vasiliu
Expoziție de pictură și desen
Galeria Pro Arte, Lugoj, 1986.
Vernisaj: criticul de artă Anca Vasiliu