ACASADESPRE MINEARTĂ VIZUALĂDESIGN GRAFIC MULTIMEDIA CONTACT
LA MANASTIRE 2
Pavel Vereș aparcurs o evoluţie stilistică dintre cele mai interesante şi tipice pentru o serie din congenerii lui, captaţi de mirajul temelor postmoderniste. "Miraj" este de altfel aici un termen destul de nepotrivit, pentru că, la Pavel Vereş, se reţine dintru început tocmai meticulozitatea unui demers care pare că vrea să anticipeze chiar şi întîmplâtorul. Fascinat de ceea ce se petrece în spatele imaginii, sau dincolo de ea, Vereş a pornit de la exerciţii aparent abstractizante, dar care nu erau decît studii ale fluidului luminos sau ale mediului atmosferic, unde pe de o parte experienţa "Sigma" se putea citi în filigran, iar pe de alta un anumit conţinut simbolic era cu decenţa inoculat (seria fulgerului" şi cea a norilor").
Mihai Ispir, catalog Atelier 35 și revista Arta, 1985
Grădină II, 2017
La mănăstire II, 1987
13-RGB DEAL 04 OK DEAL 04A OK DEAL 05A-OK D19-A
studiul formei 1983-1985
ipostaze 1987-1988
începuturile 1978-1982
AFISIANUFI 2004
podul 2008
ascuns în transparență 2017
fereastra cruce 1989-1990
miscellaneous
LACASURI up - 100x100 cm - 2012.jpg
Freamăt autumnal, 2019
Deal 4, 2019
Deal 5, 2019
Lăcașuri, 2012