ACASADESPRE MINEARTĂ VIZUALĂDESIGN GRAFIC MULTIMEDIA CONTACT
DSC_1502-A-cu CLICK-2
studiul formei 1983-1985
ipostaze 1987-1988
începuturile 1978-1982
AFISIANUFI 2004
podul 2008
ascuns în transparență 2017
fereastra cruce 1989-1990
2
4
3
1
5
6
7
miscellaneous
8
ASCUNS ÎN TRANSPARENȚĂ Cea mai bună carte a anului 2017
secțiunea poezie

Autori:
Robert Șerban, poezie
Pavel Vereș, digital art 

AgențiadeCarte.ro
DSC_1468-A ALBUM23 DSC_0008 ALBUM9 ALBUM46-FOND
Acatist

Doamne Dumnezeule
ce bine că eşti sus
tot timpul
ca să mă pot agăţa
de Tine
din când în când

Digital art și poezie: nimic mai firesc, s-ar spune, în acest univers al sincretismelor, al dedublărilor comunicative, al multiplicărilor, al domniei lui pluri. Și totuși, puse laolaltă (nu în paralel, nu în confruntare, nu în contrast sau oglindire, ci contopite), cele două sfere au o concreteţe și o stranietate pline de fervoare. Pe de o parte, lucrările lui Pavel Vereș: efigii ale transparenței, ale semitonului, ale sugestiei, umbrei, fragilității. Într-un crescendo, imaginile devin din ce în ce mai consistente, mai conturate, mai agresive — mai narative chiar. Ele își au propria poveste și propriile instrumente narative. Discreția inițială se metamorfozează în discurs vehement, iar energia vizuală instituie o stare de urgență.
Pe de altă parte, poemele lui Robert Șerban: înșelător confesive, fals  retractile și provocator asertive. Să nu te lași, titlul unuia dintre textele lirice, este, simultan, un manifest al discreției și al încrâncenării. Există o sensibilitate, o fragilitate de fond, un cod bine ascuns în care e păstrat atât sensul poemului, cât și secretul lui de fabricație. Aproape fiecare poem al lui Robert Șerban conține o fabulă, o istorie, un design interior care le face compatibile cu deja invocatele povestiri vizuale ale lui Pavel Vereș. Textul literar se așază în alveola vizuală, așa cum piatra prețioasă se fixează în montură pentru a-și pune în evidență identitatea ascunsă.
Ceea ce atrage atenția în cartea-obiect concepută de cei doi artiști e diversitatea. Pagina — desenată, colorată, pictată ori scrisă — emană un aer sărbătoresc, recapitulativ, ca într-o antologie a inocenței transformată în armă de cucerire a realului. Spațiul tipografic e admirabil exploatat; e o continuă negociere între vizual și verbal: uneori, lucrările lui Vereș „împing” poemele lui Șerban în marginea paginii, alteori versurile cotropesc zona vizuală. E o necontenită poveste a exilului și a regăsirii, a dialogului-confruntare între două sensibilități și două perspective asupra lumii.(...)
Mircea Mihăieș, fragment din prefață la albumul "Ascuns în transparență"
Palimpsest deturnat
Iată un prilej să ne bucurăm, să mulțumim celor care ne-au votat, celor care au organizat competiția, agențiadecarte.ro, și să vă invităm să citiți și să priviți, dacă nu ați făcut-o deja, 
"Ascuns în transparență" (editura Polirom).