ACASADESPRE MINEARTĂ VIZUALĂDESIGN GRAFIC MULTIMEDIA CONTACT
FEREASTRA XXI
DREPTUL LA RESPIRAŢIE LIBERA
2.Aflat la cea de a cincea expoziţie personală a sa, Pavel Vereş se numără printre plasticienii timişoreni care au trăit actul istoric, încă fierbinte şi nebulos, reuşind să-şi extragă în scurt răstimp ideile directoare ale creaţiei sale. Ele se înscriu perfect momentelor pe care le parcurgem prin pledoaria făcută pentru speranţa şi nevoia de sacrificiu. Expoziţia deschisă la. Galeriile Helios, permite o citire a creaţiei de ultimă oră a lui Pavel Vereş într-un singur registru de maximă gravitate - dreptul la libertate, la respiraţie liberă. Ciclul ferestrelor tăiate de cruce, al toracelui-pămînt inspirînd lumină-speranţă-aer reprezentate crucificat, reflectă sacrificiul suprem necesar transcenderii către libertate. Dezlegarea de păcat, de trecut, de pămînt, întru spiritualizare se află undeva, dincolo, în fundalul luminos al lucrărilor. între privitor şi Edenul spiritual se interpune obstinant lemnul ferestrelor dispus în cruce. Sacrificiul, cel de ieri, cel de acum, cel de mîine este cerut de artist pentru a descătuşa sufletul, memoria, de apocaliptica frică de a ne depăşi condiţia de supuşi orbi, muţi, surzi, încredinţaţi puterii malefice de deasupra noastră. Departe de a crea prin spaţiul expoziţional un mic univers concentraţionar dominat de ferestre înzăbrelite, Pavel Vereş dispune în opoziţie două compoziţii de mari dimensiuni, de un dramatism aparte, marcat prin cromatică şi duelul tuşelor. O cruce-torace, deasupra căreia sînt scrise cuvintele PĂMÎNT şi AER, iar de cealaltă parte o desfăşurare de figuri umane zbătîndu-se în faţa unor ferestre urbane închise. La mijloc, în plin centrul spaţiului expoziţional este dispusă o lucrare, ce ar putea desemna drumul - Golgota; între aceste trei repere se desfăşoară atît seria ferestrelor-cruci, de la cele escaladate de braţe umane, pînă la iconicele - Isus răstignit şi înălţarea de pe cruce. Cit şi cea a peisajelor-drumuri, peisajelor cu copaci a cerului privit prin dansul liber al frunzelor de arbori.
Unitară prin concepţie şi realizare, expoziţia lui Pavel Vereş, prin trimiterea directă la sacrificiul biblic, îmbracă un mesaj cvasi-poiitic. Faptul de a nu-şi titra" lucrările, dublat de fondul muzical adecvat meditaţiei sacre vin în întîmpiniarea sugestiei artistului de a-i fi "citită" întreaga expoziţie ca o desfăşurare în frescă, cum şi îndemnului, implicit, ca fiecare privitor să-şi depăşească precara stare profan-pămîntească, pentru ca, printr-un sacrificiu profund, să-şi asume accederea dincolo de ferestrele crucificate / crucificate spre eliberarea spiritului. Trimiterile, posibil de făcut, la ciclurile unor plasticieni precum Horia Bernea, nu-şi găsesc locul, căci expoziţia tînărului artist timişorean este o expresie directă a faptului istoric trăit, o meditaţie asupra adevărurilor de lîngă el. Mai puţin interesat de mijloacele artistice, fără însă a fi altul decît cel pe care l-am cunoscut din exooziţiile anterioare, Pavel Vereş se dovedeşte a fi un sensibil senzor al vieţii şi frămintărilor cetăţii.

Paul Eugen BANCIU
(text în catalogul expoziției, 1990)
x1 Vernisaj galeria Helios 1990.jpg
Expoziție personală, vernisaj, galeria Helios, Timișoara, 1990
Calea crucii, mănăstirea Radna1990
Calea Crucii.jpg
LA MANASTIRE 1
La mănăstirea 1
2
3
1
studiul formei 1983-1985
ipostaze 1987-1988
începuturile 1978-1982
AFISIANUFI 2004
podul 2008
ascuns în transparență 2017
fereastra cruce 1989-1990