ACASADESPRE MINEARTĂ VIZUALĂDESIGN GRAFIC MULTIMEDIA CONTACT
 NORUL-1990.jpg
pavel vereș
A parcurs o evoluţie stilistică dintre cele mai interesante şi tipice pentru o serie din congenerii lui, captaţi de mirajul temelor postmoderniste. "Miraj" este de altfel aici un termen destul de nepotrivit, pentru că, la Pavel Vereş, se reţine dintru început tocmai meticulozitatea unui demers care pare că vrea să anticipeze chiar şi întîmplâtorul. Fascinat de ceea ce se petrece în spatele imaginii, sau dincolo de ea, Vereş a pornit de la exerciţii aparent abstractizante, dar care nu erau decît studii ale fluidului luminos sau ale mediului atmosferic, unde pe de o parte experienţa "Sigma" se putea citi în filigran, iar pe de alta un anumit conţinut simbolic era cu decenţa inoculat (seria fulgerului" şi cea a norilor"). În acest punct, probabil, Vereş a resimţit la rîndu-i întrucîtva, criza dispariţiei imaginii", care pentru un temperament artistic ca al sau, foarte ataşat, totuşi, aspectului fizic al lucrurilor, nu putea conduce decît la un impas, mai mult sau mai puţin bine disimulat.
Metodic şi deloc grăbit, spre lauda lui, pictorul s-a angajat într-un demers solitar de redescoperire a vieţii obiectului pictat, începînd cu bătrîna tradiţie a trompe l'oeil'ului. Instalat confortabil în interiorul acesteia, el s-a lăsat o vreme sedus de farmecul discret al tehnicii redării aparenţelor, introducîndu-se în toate cutele secretelor ei şi comunicîndu-ni-le pe unele, complice. Era însă numai o etapa, bine conturată ca atare în expoziţia personala din 1985 (însoţita, s-o spunem în paranteză, de un foarte frumos catalog). Privind lucrările de atunci, anumite intenţii de regie compoziţională se impun fără echivoc. Obiectele sînt de regulă adunate spre centrul imaginii, iar suprafeţele ce primesc lumina apar plasate către partea de sus a tabloului. Prin aceste utile artificii, intervenţiile transfiguratoare ulterioare sînt deja anunţate. Recuzita obiectelor, benignă şi aparent întîmplătoare, cum o cere practica genului, nu e lipsită totuşi de unele accente şi aluzii mai nete. Intr-una din naturile statice, apariţia unei chei ar putea fi, de pilda, menita sâ atragă atenţia asupra eventualului cifru ce prezidează aceste alăturări de prezenţe inanimate. Într-alta, se iveşte micul burete de mare care va deveni personajul" plastic principal al unei ulterioare serii de picturi şi mai ales desene. În general, obiectele revin în diverse lucrări asemeni personajelor unui ciclu iconografic sau elementelor fixe ale unui discurs.
Potrivit propriei mărturii a pictorului, faza trompe l'oeil'ului” a fost, pentru el, direct necesară, clarificatoare asupra unor margini posibile ale expresiei mediate de reprezentare. A urmat un prim moment interpretativ, unde imaginea se individualizează prin rarefierea elementelor şi un spor de transparenţă materială. Obiectele au fost apoi supuse unor metamorfoze subiective, unele destul de pronunţate, în seria Studiul formei în compoziţie, unde spaţiul îşi pierde uneori caracterul localizabil, iar unele inserturi ale viziunii distanţate" introduc o sesizantă notă stranie. Pe acest fond, suita Buretelui de mare se înscrie ca o certă reuşită, bazată pe studiile convergente aplicate asupra unui motiv singular. Tema întregii serii ar fi (pentru a folosi o veche formulare a lui Ion Minulescu din cronicile sale artistice) ridicarea 'umilului' pînâ la motivarea creaţiei". Un fel de neosimbolism sui-generis îşi pune într-adevăr pecetea pe tipul de viziune la care aderă, aici, Pavel Vereş. Prin proiectarea ei pe un fundal neprecizat, tratament luministic ş.a., ciudata înfăţişare a buretelui dobîndeşte prestigiul "relicvei", ferind totodată cu justeţe imaginea de orice emfază şi înzestrînd-o cu o frumuseţe plastică (şi poetică) în sine. Ce va urma e greu de spus, dar în orice caz e de aşteptat cu neîndoielnic interes.
Mihai Ispir, catalog Atelier 35 și revista Arta, 1985
Norul, fluid luminos, pastel pe hârtie, 1985
Norul, fluid luminos, desen,
creioane colorate pe hârtie, 1990
Natură statică cu blană 1
ulei pe pânză, 1985
07.NATURA STATICA CU BLANA 1-1985.jpg Trairile obiectului IXa.jpg
Trăirile obiectului (burete de mare)
creioane colorate pe hârtie, 1985
SCHITA 1b.jpg
Norul, fluid luminos, creion pe hârtie, 1985
Norul, fluid luminos, creion pe hârtie, 1985
SCHITA 2.jpg
Norul, fluid luminos
creioane colorate pe hârtie, 1990
D80.jpg D81.jpg D82.jpg D83.jpg D8 D9 Studiu 12
Trairile obiectului XI.jpg
2
4
3
1
studiul formei 1983-1985
ipostaze 1987-1988
începuturile 1978-1982
AFISIANUFI 2004
podul 2008
ascuns în transparență 2017
fereastra cruce 1989-1990